lmbt címkével jelölt bejegyzések

Isten – meleg szemmel, filmvetítések

3 kisfilm kerül levetítésre az LMBT történeti hónap keretein belül
Utána beszélgetés a filmek rendezőivel, a meleg keresztény témáról.
Facebokon a többi esemény leírása itt található:

Humen cikk

  A Keresztények a Melegekért csoport él és virul, én is résztveszek benne virtuálisan innen Svájcból is. Új cikk a Humen lmbt újságban: http://humenonline.hu/magyar-egyhazakban-es-kereszteny-korokben-meleg-ember-urleny-kategoria/ A Keresztények a melegekért weboldala: www.kermel.hu Facebook: /KeresztenyekAMelegekert

Keresztények a melegekért a 2017-es Budapest Pride-on

Élőkönyvtárral jelentkezik az idei pride-on a Keresztények a melegekért csoport

https://www.facebook.com/KeresztenyekAMelegekert/

 

Újdonságok

Mozaik közösség nyílt napja https://www.facebook.com/events/590733597787584/

Dr Perintfalvi Rita elindított egy blogot, illetve TV műsora van, ebben a műsorban végigveszi a bibliai igehelyeket, amelyek említést tesznek valamilyen homoszexuális tevékenységgel.

LMBTQI-barát sábát sáhárit istentisztelet vendégekkel

http://www.szimsalom.hu/2016/07/lmbtqi-barat-sabat-saharit-istentisztelet-vendegekkel/

“Az idén is, mint már négy éve mindig, a Budapest Pride Fesztivál keretében megtartottuk LMBTQI-barát sábát sáháritunkat a Bét Orim Hitközséggel és a Dor Hadas Közösséggel közösen. Az imát vezette: Schönberger Ádám (Dor Hadas) és Andics Milán (Szim Salom). Megtiszteltetés volt, hogy ebben az évben felszólaltak az eseményen Dr. Perintfalvi Rita katolikus teológus, Szőke Lídia, az Unitárius Egyház presbitere és Dr. Varga Gyöngyi evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára.”

“Dr. Perintfalvi Rita katolikus teológusnak, a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete elnökének beszéde

Perintfalvi Rita vagyok és katolikus teológusként veszek részt a mai közös ünneplésen. Jóllehet egyházamat nem képviselhetem hivatalosan, hiszen nő vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne fontos szerepem a katolikus egyházon belül a gondolkodás formálásában. Teológusként nagyon fontos feladatomnak tartom, hogy részt vegyek az egyházi közgondolkodás alakításában, és egy kicsit abban is, hogy az emberek számára új, friss teológiai utakat is mutassak.

Én progresszív teológus vagyok, és az egyik kedvenc teológiai irányzatom a felszabadítás teológiája, amelynek központi eleme éppen a felszabadítás gondolata. Amikor a felszabadításról beszélünk, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy ez a teológiai irányzat társadalmilag érzékeny. Vagyis észre akarja venni, látni akarja mindazt a vallási és társadalmi kirekesztést, elnyomást, megbélyegzést, amit nem tekint a szeretet parancsával összeegyeztethetőnek. De nemcsak látni akarja az egyház vagy a társadalom peremére szorult emberek, (szexuális) kisebbségek fájdalmát és szorult helyzetét, hanem mindent meg is tesz annak érdekében, hogy ezeknek az embereknek a sorsa változzon, hogy egy igazságosabb, emberibb és befogadóbb világot építsünk magunk körül, amelyben minden ember otthon érzi magát nemétől, vallási hovatartozásától, származásától vagy akár szexuális orientációjától függetlenül.

Istennek minden emberről van egy álma. És ez az álom nem más, mint az, hogy boldog legyen és megtalálja saját boldogsága egyedi útját, amire bizony nincsen recept. Az ember Isten teremtménye, és minden ember Isten képmását hordozza, ebben rejlik az ő elvitathatatlan emberi méltósága. Mivel minden ember azonos módon birtokosa ennek az „istenképmásiságnak”, így minden ember egyenlő Isten előtt. Az ember elidegeníthetetlen méltósággal rendelkező lény, és mint ilyen, különféle adottságokkal rendelkezik, és különféle döntéseket hoz azért, hogy megtalálja a saját boldogságát. Mindez szabadságában áll, és ez része annak a személyi integritásnak, amit kívülről senki nem vitathat el tőle. Vagyis, hogy ki miként valósítja meg Isten álmát, tehát azt, hogy ő boldog teremtmény legyen, az csak az egyénen múlik. Ennek tisztelete pedig azt jelenti, hogy tisztelem minden egyes teremtményben azt az isteni akaratot, amely megteremtette őt pontosan olyannak, amilyen.

A napokban nagyon megérintett engem Ferenc pápa buzdítása, amiben azt mondta, hogy bocsánatot kellene kérnünk a melegektől (szexuális kisebbségektől) mindazért a bántásért, amit az egyháztól és a keresztény emberektől el kellett szenvedniük. Én nem tudom, hogy Magyarországon vajon ki fogja a példáját követni, de úgy gondolom, hogy elképzelni sem lehetne ennél tökéletesebb alkalmat arra, hogy én, mint katolikus teológus ezt megtegyem. Bocsánatot kérek az LMBTQ-emberektől mindazért a sok bántásért, igazságtalanságért, gyűlölködésből és kirekesztésből származó fájdalomért, amit az egyház és a keresztény emberek okoztak nekik! Sajnos a keresztény teológia története tele van olyan diskurzusokkal, olyan kijelentésekkel, amelyek bántóak, amelyek lelki sebeket okoztak a szexuális kisebbségeknek. Olyan teológiai gondolatok propagálás például, amely szerint a szexuális kisebbségeknek halállal kellene lakolniuk bűnös tetteikért vagy hogy ők minden katasztrófa, baj és sorscsapás okozói, mert felébresztik Isten haragját – nem egyeztethetőek össze a keresztény felebaráti szeretet parancsával. Nekünk teológusoknak sokat kell még dolgoznunk azon, hogy az ilyen gondolatok nyomait és súlyos hatásait valahogy transzformálni tudjuk mind az egyházi, mind pedig a társadalmi közgondolkodásban. Hiszen nagyon sokszor átveszi ezt a keresztény alapú homofób diskurzust a közélet vagy a politika. A magukat kereszténynek tekintő politikusok, akik gyakran megfeledkeznek a szeretet főparancsáról, gyakran úgy akarnak maguknak politikai tőkét kovácsolni, hogy a szexuális kisebbségek ellen hergelnek, uszítanak. Ezzel semmilyen körülmények között sem érthetünk egyet. Mindezért is bocsánatot kérek! Hogy aztán így kiengesztelődve menjünk tovább együtt, mind keresztényként, mind pedig zsidóként egy olyan úton, amely mindannyiunkat személyesen és közösségeinket is a boldogsághoz vezeti! Ebben legyünk társai egymásnak és erősítsük egymást, és nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, hogy együtt ünnepelhetünk és imádkozhatunk!”